Harmonogram odpisu elektromerov

ZSE Energia a.s. Vám oznamuje, že bude realizovať odpis elektromerov podľa nasledovného rozpisu. Žiadajú o sprístupnenie elektromerov aj v neobývaných domoch. Elektromer je možné odpísať len na mieste odberu, každý elektromer sa fotí, nenechávajte lístky!
Harmonogram odpisu elektromerov podľa ulíc:
6. – 7.3.2023 Kúria, Medzihorská, Na doline, Niva, Revolučná, J. Urbanovského, Železničná, Malinovského, Múkovská
13.3. Podzámska, Pionierska, Slnečná, Ul. 1. mája
14.3. L. Novomeského, Duklianska, Mierová, Záhradná, M.Uhra, Špitálska, Družstevná
15.3. Osloboditeľov, Teplica, Zemiansky Kút, Hviezdoslavova, Lysiná
16.3. Komárno, Želovany, Ľ. Podjavorinskej, Fraňa Kráľa, Kamence