Obchody a služby

Tento priestor oficiálnej webovej stránky Obce Čachtice je venovaný podnikateľským subjektom pôsobiacim v obci a poskytujúcim obchod a služby, ktoré majú záujem o svoju stručnú prezentáciu. Podmienkou zverejnenia prezentácie sú vyrovnané záväzky voči Obci. Kontaktná adresa: su@cachtice.sk