Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť môžete podať:

  • písomne poslať poštou na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice
  • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu, Malinovského 769, 916 21 Čachtice
  • dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Čachticiach, kde bude s Vami spísaný úradný záznam