Pozvánka na 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva