Základné údaje

Názov: Obec Čachtice
Adresa pre poštový styk: Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21  Čachtice
Starosta a štatutár obce: Ing. Erika Ondrejková
Tel.: 032/74 010 24
e-mail:obec@cachtice.sk
web: www.cachtice.sk
Okres: Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00311464
DIČO: 2021091391
Právna forma: právnická osoba

Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR

Geografia a demografia

Obec Čachtice sa rozprestiera na mieste, kde sa považský výbežok Podunajskej nížiny stretáva s pohorím Malých Karpát.. Obec leží 7 km od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom v nadmorskej výške 203 m.n.m..

  • Rozkladá sa na ploche 3257 ha.
  • Hustota obývania je 117,47 obyv./km2.

Počet obyvateľov obce Čachtice ku koncu roka 2010:

  • obyvateľov spolu:       3840
  • muži:                             1900
  • ženy:                             1940