Územný plán Obce Čachtice

VZN Obce Čachtice č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čachtice“ vzn_3_2019 cachtice
cachtice_zad_dop (1)
cachtice_zad_kat (1)
cachtice_zad_kom (1)
cachtice_zad_op (1)
cachtice_zad_ppf (1)
cachtice_zad_text (1)
cachtice_zad_ti (1)

Územný plán obce Čachtice bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach dňa 16.9.2015 uznesením č. 66/2015, záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015.

cachtice_n3_text

Plán Obce:

 cachtice_n3 dopA
cachtice_n3 katA
cachtice_n3 komA
cachtice_n3 op
cachtice_n3 ppfA
cachtice_n3 sir
cachtice_n3 tiA

 
Na stiahnutie – územný plán obce – komplet