Kontakty

starostka obce – Ing. Erika Ondrejková – tel: 0905227829, mail: obec@cachtice.sk

zástupca starostky – Krajčovič Roman Mgr. – tel: 0905645441, mail: krajcovic.karavan@centrum.sk

prednosta obecného úradu : Ing. Miloš Šimončič CSc – tel.: +421 907 702 112 – prednosta@cachtice.sk

sekretariát, podateľňa, evidencia obyvateľov – Iveta Opatovská – tel.: 032/74010 24 – mail:  sekretariat@cachtice.sk

stavebný referát – Danka Kubišová – tel.: 032/74010 21 – mail:  stavebnyurad@cachtice.sk

finančný referát – Zuzana Kožuchová – tel.: 032/74010 28 -mail: uctovnik@cachtice.sk

referát odpadového hospodárstva – Ing. Erika Ondrejková, e-mail: obec@cachtice.sk

cestovný ruch a správa hradu – Mgr. Katarína Orthová, tel.: 032/74 010 14, email:  hrad@cachtice.sk

mzdový a personálny referát – Danka Hanáková – tel.:  032/74010 15 – mail:  mzdy@cachtice.sk

matrika – Ing. Daniela Bublavá – tel.:  032/74010 13 – mail: matrika@cachtice.sk

bytový referát, evidencia hrobových miest, dane a poplatky – Elena Čapošová – tel.:  032/74010 17 – mail:  byty@cachtice.sk, dane@cachtice.sk

Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o., dane a poplatky – Zuzana Mihalová tel.: 032/ 74010 12 – mail: kanalizacia@cachtice.sk, dane@cachtice.sk

služby, obecná pálenica – Miroslav Udvorka – tel. 0903 647 537 – mail: sluzby@cachtice.sk

Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o., – Ing. Ivan Čechvala tel.: 0918 667 016

Úradné hodiny obecného úradu:

Pondelok                               7.00  –  15.00

Utorok                                   7.00  –  15.00

Streda                                    7.00  –  16.30

Štvrtok                                   nestránkový deň

Piatok                                     7.00  –  13.00


Prestávka na obed  12.00 – 13.00