Bytový referát

Vybavuje:
Elena Čapošová
tel.: 032/74 010 17
mail: byty@cachtice.sk

K žiadosti je potrebné priložiť aj povinné prílohy. Bez nich nie je žiadosť kompletná.


Žiadosť vedieme v evidencii 2 roky. Po tomto čase bude žiadosť skartovaná  a pokiaľ Vaša žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu stále trvá, je potrebné ju po 2 rokoch podať znovu.