Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů

Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů

Prijímateľ:

Obec Nová Lhota – vedúci partner

Obec Čachtice – Hlavný cezhraničný partner zo SR

Miesto realizácie projektu:

Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice

Výška poskytnutého príspevku:

Začatie a ukončenie projektu:

Stručný opis projektu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program

Program cezhraničnej spolupráce 2007-2013

Slovenská republika

Česká republika

http://www.sk-cz.eu