4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 7.3.2023 – záznam