Symboly

  • ERB:

Heraldicky správny erb obce Čachtice má túto podobu: V červenom štíte strieborný kráľ – sv. Ladislav – v striebornom brnení, so zlatou korunou na hlave, v zlatom, striebrom lemovanom plášti, so striebornou halaparňou na zlatom porisku v pravici a zlatým krížom ukončeným zemským jablkom v ľavici.

  • VLAJKA:

pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/5), červenej (1/5) a žltej (2/5). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

  • PEČAŤ:

je okrúhla, uprostred s kruhopisom OBEC ČACHTICE. Pečať má priemer 35 mm.