Výrobné a stavebné činnosti

Tento priestor oficiálnej webovej stránky Obce Čachtice je venovaný podnikateľským subjektom pôsobiacim v katastri obce a venujúcim sa výrobnej a stavebnej činnosti, ktoré majú záujem o svoju stručnú prezentáciu. Podmienkou zverejnenia prezentácie sú vyrovnané záväzky voči Obci. Kontaktná adresa: su@cachtice.sk