Fitness Čachtice

Fitness Čachtice

* posilňovňa * box * telocvičňa

Pionierska 348, 916 21 Čachtice (budova MŠ a ZUŠ Čachtice – vstup zozadu)

  • Zodpovedný vedúci: Lukáš Kičin
  • Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok 16:00 – 20:00 hod.
  • Prevádzkový poriadok:
  • Poplatky:

posilňovňa a box:

1 vstup – 1,00 EUR

20 vstupov – 9,00 EUR

telocvičňa:

1 hod. – 7,00 EUR