Pohrebníctvo

P R E D A J    R A K I E V   A   V E N C O V

  • Dom služieb

Čachtice, Malinovského 426
Kontaktná osoba :  Ing. Daniela Bublavá

Telef.číslo :  032/74 010 13

  • Predaj vencov prebieha :

–  v prípade potreby volajte t.č. 032/74 010 13

  • PREVOZ ZOSNULÝCH :

Kontaktná osoba : Jozef Šicko
Telef.číslo : 0908 097 082

  •  VÝKOPOVÉ PRÁCE :

Kontaktná osoba : Ivan KRCHNAVÝ
Telef.číslo: 0901 705 352