3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 17.1.2023 – záznam