2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 27.12.2022 – audio záznam