Výsledky referenda konaného dňa 21.1.2023

Obec Čachtice
Počet voličov zapísaných v zozname: 2967
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1032
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 1032
Počet platných hlasovacích lístkov: 1021
Počet platných hlasov „ÁNO“: 1004
Počet platných hlasov „NIE“: 17
Účasť v Referende: 35%