Zákazky podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní